Wij zijn lesstof geworden! (We have become text book knowledge!) – Dutch only

Het doel van wetenschappelijk onderzoek is om nieuwe ontdekkingen te doen en om die inzichten vervolgens te delen met mensen over de hele wereld. De beste plek om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met deze informatie is uiteraard op school. Normaal gesproken duurt het soms wel decennia tot deze informatie zich een weg heeft gebaand tot de schoolboeken. Juist daarom zijn wij extra blij, en stiekem zelfs een beetje trots, dat ontdekkingen uit het Salt in Roots lab een onderdeel zijn geworden van het nieuwe school lespakket “PlantKracht” dat is gemaakt door het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI). Zo zullen bovenbouw HAVO/VWO en MBO 3/4 scholieren kennis maken met het groeifenomeen “halotropisme”, dit is een groei respons waarbij plantenwortels van zout weg groeien. Deze ontdekking werd in 2013 gepubliceerd in Current Biology, en dus al in 2021 in een lespakket opgenomen! Wij hopen dat de scholieren zullen zien dat planten helemaal niet starre organismen zijn, maar juist dynamisch en zich constant aanpassen aan hun omgeving!

Neem hier een kijkje op de site van het NIBI voor het PlantKracht lespakket.

Voor het PlantKracht lespakket zijn overigens ook videofragmenten van ons onderzoek gebruikt uit het VPRO programma “Grote Vragen” (zie hier). In het filmpje hieronder zullen scholieren plantenwortels zien die halotropisme vertonen, en zullen ze zien waarom het belangrijk is om meer over zout stress bij planten te weten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s